Bory Tucholskie

„Bory Tucholskie to kraina o niepowtarzalnie pięknym krajobrazie, królestwo niebieskich strug i jezior, zielonych borów i lasów, urzekających swą potęgą i majestatem, nie tylko przyrodą. Obejmują one obszar ponad 250 tys. ha powierzchni leśnej. Zdecydowanie przeważają, co prawda lasy sosnowe, niemniej jednak występują również lasy liściaste: grądy, buczyny, łęgi i olsy, niekiedy w czystej naturalnej postaci. Przez bory przepływają rzeki Brda i Wda zwana również Czarną Wodą.”

Zobacz też Portal Borów Tucholskich >>>


Zalew Koronowski

„Jezioro Koronowskie – zbiornik retencyjny położony w dolnym odcinku rzeki Brdy, w województwie kujawsko-pomorskim, w pobliżu miejscowości Koronowo, od której przyjął swoją nazwę. Rozciąga się on od ujścia rzeki Kamionki do hydroelektrowni w Samociążku. Tworzą go spiętrzone zaporą w Pieczyskach wody rzeki Brdy, które zalały w znacznym stopniu, poza doliną Brdy, odcinki ujściowe jej dopływów oraz liczne jeziora.”

Zobacz też Zalew Koronowski w Wikipedii >>>


Zakład Masarski Usługowo-Wytwórczy Andrzej Baryła - Bagienica 68, 89-520 Gostycyn
tel./fax: 52 334 61 99, e-mail: bagienica@wp.pl