Zakład Masarski Usługowo-Wytwórczy Andrzej Baryła cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości swoich produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

Działalność prowadzimy przestrzegając zasad dobrej praktyki produkcyjnej i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Badamy wpływ naszej produkcji na przyrodę.

Pracownicy znają politykę jakości przedsiębiorstwa oraz są przez firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w sprawę wytwarzania produktów zaspokajających potrzeby konsumentów, tak jak i w dalszy pomyślny rozwój współpracy z klientami dostawcami.

Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości swoich produktów ku zadowoleniu ich odbiorców i dla własnej satysfakcji. Stale wychodzimy naprzeciw wymaganiom klientów i przewidujemy ich przyszłe oczekiwania.

<< Cofnij

Zakład Masarski Usługowo-Wytwórczy Andrzej Baryła - Bagienica 68, 89-520 Gostycyn
tel./fax: 52 334 61 99, e-mail: bagienica@wp.pl